holdnaptar.hu
Fogyókúra a Hold ritmusában, személyre szóló táplálkozási és életvezetési tanácsadás
Jelmagyarzat
Kapcsolat

Felhasználási feltételek

Általános rendelkezések
Webáruházunk általános szerződési és felhasználási feltételei

Általános rendelkezések
A holdnaptar.hu oldalon a Látogató megtekintheti a Hold fázisait, a napi csillagjegyeket, az egyes napokra javasolt tevékenységeket.
A holdnaptar.hu oldal tartalmi, képi és információs adatai szerzői jogvédelem alatt állnak, az oldal bármely részének, részletének másolása, felhasználása a kiadó (Sappirus Kft.) engedélye nélkül tilos.
A Látogató köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni.

Vissza a lap tetejére


Webáruházunk általános szerződési és felhasználási feltételei
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:
1. Üzemeltetői adatok
2. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
3. A kínált termékek kategóriái
4. Rendelési információk
5. A megrendelések feldolgozása
6. A rendelés menete, tennivalók módosítás, lemondás, hibás teljesítés esetén
7. Fizetési módok
8. Házhoz szállítási információk
9. Az elállás joga
10. Az elállási jog gyakorlásának menete
11. Adatkezelés
12. Egyéb rendelkezések

1. Üzemeltetői adatok
Cégnév: Sappirus Kft.
Székhely: 2092 Budakesz, Rákóczi u. 52.
Adószám: 12349254-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-078475
Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: zitas38@gmail.hu,
Telefonos elérhetőség: 06-20-383-5947
A kapcsolattartó személy neve: Szalay Zita

Vissza az ÁSZF-hez

2. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A weboldalon a Holdnaptár fali- és zsebnaptár változata, valamint az Útmutató Hold című kiadványok rendelhetők meg.
A kiszállítást a GLS Hungary Kft. biztosítja.

Vissza az ÁSZF-hez

3. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
- falinaptár,
- zseb- vagy menedzsernaptár,
- könyv,
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfát, és a csomagolás és házhoz szállítás díját.

Vissza az ÁSZF-hez

4. Rendelési információk
A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges.

Vissza az ÁSZF-hez

5. A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Ügyfélszolgálatunk megrendeléskor e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. Általános teljesítési határidő utánvételes vásárlás esetén a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül, átutalásos fizetés esetén az átutalás beérkezte utáni 5 munkanapon belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Ilyen esetben a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a nem teljesített eladásra jutó összeget visszautaljuk a küldő részére.

Vissza az ÁSZF-hez

6. A rendelés menete, tennivalók módosítás, lemondás, hibás teljesítés esetén
1. A Megrendelés oldalon írja be a megrendelni kívánt mennyiséget az egyes termékekhez, adja meg a pontos nevét, e-mailcímét, telefonszámát, számlázási és postázási címét, majd kattintson a Megrendelem gombra!
2. Ekkor a rendszer elküldi a megrendelését Önnek és a Sappirus Kft.-nek. Az e-mail megérkezését követően küldje vissza azt a Sappirus Kft.-nek megrendelése visszaigazolásaként. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg, megrendelését töröljük.

Fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára, minden szükséges adat megadására (pl.: irányítószám), hiszen a megadott adatok alapján számlázzuk, illetve postázzuk a termékeket. A visszaigazoló e-mailek célja nem csak a megrendelés elfogadása, hanem a megadott adatok ellenőrzése is. Ha hiányos vagy rossz adatokat adott meg, a visszaigazoló e-mailben lehetősége van ezeket kijavítani, kiegészíteni.
Ellenőrizze a postafiókjához tartozó tárhelyének telítettségét, nehogy emiatt ne kapja meg e-mailünket!

A már elküldött megrendelés módosítására vagy lemondására a postázás megtörténte előttig van lehetőség a weboldalon található elektronikus elérhetőségeken. A postázás tényéről e-mailben tájékoztatjuk.

Hibásan teljesített megrendelésnél a visszaszállítás költsége a forgalmazót terheli.

Vissza az ÁSZF-hez

7. Fizetési módok
A megrendelt termékek árát, csomagolási és postaköltségét utánvétellel lehet kifizetni. A fizetendő végösszeget (amely minden költséget tartalmaz) az általunk küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza.
Amennyiben küldeményét nem levélszekrény útján kézbesítik, kérjük, a csomagot a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Vissza az ÁSZF-hez

8. Házhoz szállítási információk
A megrendeléseket a GLS Hungary Kft.-n keresztül teljesítjük. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

Vissza az ÁSZF-hez

9. Az elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket akkor is, ha már kibontotta, kipróbálta azt.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:
- kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő igényei alapján, egyedi kérésének megfelelően előállított termék (pl.: DVD családi eseményről),
- hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött
szerződésekről szóló törvényből:
4. §
(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. §
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
Az elállásra vonatkozó rendelet 2011. júniusi állapotát
elolvashatja az interneten itt.

Vissza az ÁSZF-hez

10. Az elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti elektronikus elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy postai úton.
Elektronikusan elküldött jelzés esetében az elküldés időpontját, postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket személyesen, postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!
Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően videokamerával rögzítjük a csomag kibontását, illetve a visszaküldött termék megvizsgálását. Erre az esetleges félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt). A csomagnak tartalmaznia kell a terméket annak összes tartozékával együtt, illetve a jótállási jegyet.
A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Duotone Kft. a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (Egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

Vissza az ÁSZF-hez

11. Adatkezelés
A webáruház használata során a Sappirus Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Sappirus Kft. alvállalkozója. (pl.: futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Sappirus Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Sappirus Kft. megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Sappirus Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a zitas38@gmail.com e-mail címen.

Vissza az ÁSZF-hez

12. Egyéb rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Vissza az ÁSZF-hez
Vissza a lap tetejére

®2003-2018. Sappirus Kft. Minden jog fenntartva.
Ön a . látogatónk.