Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ ÁSZF”) tartalmazzák a Mondat Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett, a www.holdnaptar.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető, megtekinthető és használható.

A Honlapon az Ügyfelek megtekinthetik a Hold fázisait, a napi csillagjegyeket, az egyes napokra javasolt tevékenységeket.

 

1. A szolgáltató adatai

1.1. Név: Szalay Zita

1.2. Székhely: 8600 Siófok, Bocskai köz 18.

1.3. Adószám: -

1.4. Cégjegyzékszám: -

1.5. Nyilvántartó cégbíróság: -

1.6. Bankszámlaszám: -

1.7. Bankszámlát vezető pénzintézet: -

1.8. Webáruház címe: www.holdnaptar.hu

1.9. Elektronikus elérhetőség:

1.10. Telefonos elérhetőség: 06-20-383-5947

1.11. A kapcsolattartó személy neve: Szalay Zita

 

2. Általános rendelkezések

2.1. A Honlap üzemeltetője a Szalay Zita 8600 Siófok Bocskai köz 18., magánszemély.

2.2. Jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététellel, a közzététel időpontjában válik hatályossá. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi Ügyfélre, valamint a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyba nem kerülő, azonban a Honlapot látogató, olvasó személyre (a továbbiakban: Felhasználó) kiterjednek. A Felhasználó a Honlap látogatásával, elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, azokat megértette, tudomásul vette és magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismerte el.

2.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF bármikor történő egyoldalú módosítására, amelyet a Felhasználó, illetve az Ügyfél elfogad. A mindenkor hatályos ÁSZF a Honlapon elérhető, megjelölve a hatálybalépés napját. A szerződéses jogviszonyra mindig a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezési irányadóak.

2.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap teljes tartalma mindenkor mindenki számára hozzáférhető, nem vállal felelősséget továbbá az olyan hibákért, amelyek a számítógépes online rendszerek, szerverek, szoftverek vagy az internet nem megfelelő működéséből adódnak.

2.5. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapon megjelenő szöveg, kép, leírás, fénykép, ábra, egyéb formai és tartalmi elemek a Szolgáltató tulajdonában vagy jogszerű használatában álló, a szerzői jog által védett elemek.

 

Egyéb rendelkezések

Az adatvédelmi tájékoztató a jelen ÁSZF mellékletét képezi és elérhető a …. linken.

A jelen ÁSZF –re és értelmezésére a magyar jog szabályai irányadók.

 A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvénytelenségét nem érinti.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

 

Kelt: Siófok, 2023. december 01.
A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja: 2023.decmber 01.