JELMAGYARÁZAT - Hold, holdfázisok

holdnaptar holdallasok2 700x800"Hold: A személyiség,az ösztönösség, a képzelet, a termékenység, a szervezet működései. Nőknél különösen fontos - nagy behatása van a női szervezetre. A növekvő Hold gyorsabb, előnyösebb hatásokkal jár, mint a fogyó."

Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve

A Hold 384.400 km-es távolságban, elliptikus pályán kering a Föld körül. Annyi idő alatt fordul meg saját tengelye körül, mint amnennyi idő alatt megkerüli a Földet, ezért látjuk mindig ugyanazt az oldalát. Különböző fázisait a Nappal és a Földdel való kölcsönös helyzete hozza létre.

"A Hold a hetedik planéta, természet szerint hideg és nedves, a harmarságot jegyzi, fehér szín és sós íz a Holdé. Hétfőnek és csütörtöki éjnek csillaga, az alsó égen jár; és miképpen a hetedik planéta, a felsőtől ide alászállva, úgy első is lehet az alsótól elkezdvén. Az állatkört bejárja 27 nap, 7 óra, 28 perc alatt. És így egynéhány nap annyit bejár a Hold, amennyit a Nap egy esztendeig, mindenik jegyben mulat 2 napot, 6 órát, 28 percet."
"Míg a Hold és Nap egy jegyben együtt vannak, addig holdvilágot nem látsz, mert elvégezte az ő járását."
"Mikor pedig a Hold a Naptól elment 12 grádust, azaz 6 mérföldet: akkor kezd megvilágosodni és feltetszik az újság, mert a Naptól vesz világot."

Részlet: Csízió

Holdfázisok

 Újhold
Újhold: a Holdnak az a fényváltozási állapota, amelyben csak a sötét, a Nap által nem megvilágított félgömbje néz felénk, a Föld felé. "Míg a Hold és a Nap egy jegyben együtt vannak, addig holdvilágot nem látsz..." (Csízió). Pl. naptárunkban: 2019. január 6-án van az újhold, ugyanakkor a Nap a Bak jegyében jár. A naptárak a Hold- nak ezt a helyzetét sötét koronggal jelzik, és újholdnak nevezik.
8. Növekvő holdállás
Növő hold: az újhold után kb. 14 nap a növő hold időszaka. Ilyenkor keskeny sarlóként jelenik meg a Hold az égen - kicsit a „D" betű görbületéhez hasonlóan, jelezvén: dagad. Folyamatosan, naponta dagadó, hasonló, sarló alakú Holddal jelzi naptárunk ezt az időszakot (pl. 2019. január 6-tól január 21-ig).
Telihold
Holdtölte (telihold): a Hold fényváltozásának az a fázisa, amelyben a felénk forduló Hold félgömbjét a Nap teljesen megvilágítja, „a Naptól vesz világot" (Csízió). Újhold után körülbelül 14 nappal van telihold, a naptárak ezt világos koronggal jelzik (pl. 2019. Január 21.). Az ezen a napon gyűjtött gyógynövényeknek erősebb a hatásuk, holdtöltekor sokkal több gyermek születik.
8. Csökkenő holdállás
Fogyó hold: a teliholdat követően kb. 14 napon át tart a fogyó hold időszaka (pl. 2019. Január 21-től február 4-ig). az ez idő alatt végzett műtétek jobban sikerülhetnek, hamarabb gyógyulnak, vagy például könnyebben, eredményesebben végezhető a házimunka.
3. Növekvő holdállás
Első holdfázis: a növő hold azon időszaka, amely az újholdtól az első holdnegyedig, holdfázisig tart (pl. 2019. Január 6-tól Január 14-ig). Ebben az első holdfázisban szervezetünk összehúzódik, ilyenkor legjobb fokozni a fizikai terhelést. Minden táplálék, amit ebben az időszakban fogyasztunk el. Jobban beépül.
8. Növekvő holdállás
Második holdfázis: az első negyed végétől teliholdig tart (pl. 2019. január 14-től Január 21-ig). A második holdfázisban a szervezet tágul, ekkor lehet eredményesen olyan méregtelenítést, tisztítást végezni, amely elsősorban a májjal kapcsolatos.
8. Csökkenő holdállás
Harmadik holdfázis: teliholddal kezdődik, és a harmadik fázis végével fejeződik be a harmadik holdnegyed időszaka (pl. 2019. Január 21-től január 27-ig). Ebben az időszakban a szervezet ismét összehúzódik, érdemes megnövelni a fizikai terhelést.
11. Csökkenő holdállás
Negyedik holdfázis: a harmadik holdfázis végével kezdődik és az újholddal fejeződik be a holdhónap utolsó fázisa (pl. 2019. január 27-től február 4-ig). Ebben a szakaszban a szervezet ismét tágul, ilyenkor a legjobbak és legeredményesebbek a vastagbél tisztításával kapcsolatos méregtelenítések vagy tisztítási műveletek.

 

holdfazisok leszallo felszallo

fel leszalloag
Felszálló és leszálló hold A felszálló és a leszálló hold fogalma a Holdnak az állatövben való állásával függ össze. Minden olyan állatövi jegyben, amelyet a Nap évi járása során a téli napfordulótól (december 21.) a nyári napfordulóig (Június 21.) bejár, felszálló erő lakozik. Tehát a Nyilastól az Ikrekig a felszálló hold, az Ikrektől a Nyilasig pedig a leszálló hold uralkodik. 
Felszállóág
A felszálló holdban a tél és a tavasz ereje uralkodik, amelyet gyarapodás, növekedés és virágzás jellemez.
Leszállóág
A leszálló a holdban a nyár és az ősz ereje uralkodik, amelyet az érettség, az aratás és a megnyugvás jellemez.

holdnegyed2

Csillagászati holdállás Nap-Hold-állások jelölik a holdfázis elméletének megfelelő holdnegyed-változásokat.